Starkströmsföreskrifter

Från Energilexikon
Hoppa till: navigering, sök

Med stöd av starkströmsförordningen har ansvarig myndighet, Elsäkerhetsverket, utfärdat de s k starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 1994:7. Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Tillämpningen av starkströmsföreskrifterna övervakas av Elsäkerhetsverket.


Länkar

BP AB

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Index